Maak de toekomst

CO2 prestatieladder

TBI Infra bouwt met trots mooie en toonaangevende projecten. Dit is de visie die we hebben en waar we allemaal voor honderd procent achter staan. Maatschappelijke verantwoordelijkheid is voor TBI Infra een belangrijk thema: wij nemen onze verantwoordelijkheid voor de manier waarop wij ons werk uitvoeren in de ecologische en sociale context. Op deze webpagina presenteren we informatie over ons CO2 beleid.

Grondstoffen en energiebronnen zijn eindig en moeten spaarzaam en bedachtzaam gebruikt worden. TBI Infra ziet maatschappelijk verantwoord bouwen als het beperken van gezondheids- en milieuschade in alle fasen van een bouwwerk. Vanaf de winning van de grondstof, via het ontwerp, productie van elementen, de bouw van een object en het gebruik, tot en met de sloop van het bouwwerk. De verschillende thema’s binnen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen worden dan ook in alle fases van een project meegenomen.

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. 

In mei 2011 heeft TBI Infra zich voor het eerst gecertificeerd op niveau vijf van de CO2-Prestatieladder.

Meer informatie is te vinden op de website van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)

Footprint

TBI Infra inventariseert en rapporteert sindsdien haar energieverbruik en carbon footprint halfjaarlijks. Een carbon footprint is de figuurlijke voetafdruk die een bedrijf achterlaat door de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen tijdens bedrijfsprocessen. Deze inventarisatie heeft betrekking op de zogenaamde scope 1 (directe) en 2 (indirecte) emissiebronnen, dit is uitstoot door activiteiten die TBI Infra zelf uitvoert.

Projecten

 

TBI Infra voert projecten met gunningsvoordeel uit. Voor navolgende projecten wordt een apart projectplan bijgehouden:

 

Documenten

 

De meest actuele documenten vindt u hier. Voor historische gegevens kunt u op onze archiefpagina terecht.

 

Naar archiefpagina

Vragen?

Heeft u vragen, opmerkingen of tips over de CO2-prestatieladder. Mail deze dan naar duurzaamheid@mobilis.nl.

Of neem contact op met Marjan Kloos van de afdeling Duurzaamheid.