maak de toekomst

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

TBI Infra bouwt met trots mooie en toonaangevende projecten. Dit is de visie die we hebben en waar we allemaal voor honderd procent achter staan. Maatschappelijke verantwoordelijkheid is voor TBI Infra een belangrijk thema: wij nemen onze verantwoordelijkheid voor de manier waarop wij ons werk uitvoeren in de ecologische en sociale context. Op deze webpagina presenteren we informatie over ons CO2 beleid.

Grondstoffen en energiebronnen zijn eindig en moeten spaarzaam en bedachtzaam gebruikt worden. TBI Infra ziet maatschappelijk verantwoord bouwen als het beperken van gezondheids- en milieuschade in alle fasen van een bouwwerk. Vanaf de winning van de grondstof, via het ontwerp, productie van elementen, de bouw van een object en het gebruik, tot en met de sloop van het bouwwerk. De verschillende thema’s binnen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen worden dan ook in alle fases van een project meegenomen.

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Meer informatie over de CO2-Prestatieladder is te vinden op de website van de SKAO.

In mei 2011 heeft TBI Infra zich voor het eerst gecertificeerd op niveau vijf van de CO2-Prestatieladder.

Footprint

TBI Infra inventariseert en rapporteert sindsdien haar energieverbruik en carbon footprint halfjaarlijks. Een carbon footprint is de figuurlijke voetafdruk die een bedrijf achterlaat door de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen tijdens bedrijfsprocessen. Deze inventarisatie heeft betrekking op de zogenaamde scope 1 (directe) en 2 (indirecte) emissiebronnen, dit is uitstoot door activiteiten die TBI Infra zelf uitvoert.

Trend en doelstelling

Onderstaand de trend en doelstelling van CO2-uitstoot sinds het (vernieuwde) basisjaar. Verschillende reductiemaatregelen worden uitgevoerd om deze doelstelling te behalen.
Voor de halfjaarlijkse voortgang verwijzen wij u naar de rapportages op de archiefpagina.  

Uitstoot in tonnen CO2 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Scope 1 5067 5508 6158 7291 6353 3553
Scope 2 25 25 30 12 84 0
Scope 3 153 150 158 516 343 279
Totalen 5246 5683 6346 7819 6780 3832
Uitstoot gerelateerd aan omzet 100% 70% 89% 80% 97% 40%
Doelstelling 100% 98% 96% 94% 92% 90%

Initiatieven

TBI Infra neemt actief deel aan verschillende keteninitiatieven, de belangrijkste zijn:

 

Projecten

TBI Infra voert projecten met gunningsvoordeel uit. Voor deze projecten wordt een apart projectplan bijgehouden:

Documenten

De meest actuele documenten vindt u hier. Voor historische gegevens kunt u op onze archiefpagina terecht.

actuele documenten

Vragen?

Heeft u vragen, opmerkingen of tips over de CO2-Prestatieladder of duurzaamheid bij TBI infra?

Wij beantwoorden deze graag!