CO2 Prestatieladder

De Rijksoverheid heeft het voornemen geuit om in 2010 "uitsluitend duurzaam" te willen inkopen. Ook publiekrechtelijke organisaties zoals ProRail, Rijkswaterstaat en de Rijksgebouwendienst willen duurzaam gaan inkopen. Duurzaam inkopen gaat uit van een goede balans tussen mens, omgeving en economie (People, Planet, Profit). Dit betekent dat organisaties rekening houden met het milieu en met sociale aspecten zonder verlies van welvaart.

In 2009 heeft ProRail de CO2-Prestatieladder geïntroduceerd. ProRail wil bedrijven die deelnemen aan haar projecten uitdagen hun Carbon Footprint inzichtelijk te maken en stimuleren om deze actief te verminderen. Concreet geldt: hoe meer een organisatie zich inspant om CO2 te reduceren, hoe meer kans op gunning door fictieve korting bij aanbesteding. Bedrijven kunnen een CO2 Bewust certificaat behalen voor hun inspanningen.

Op 16 maart 2011 heeft initiatiefnemer ProRail de CO2-Prestatieladder verzelfstandigd en in eigendom gegeven van de onafhankelijke Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Met de introductie van versie 2.2 door SKAO is de CO2-Prestatieladder in april 2014 verder doorontwikkeld. Ook hebben de ervaringen van de afgelopen jaren geleid tot verbeteringen en verduidelijkingen. Met het uitbrengen van versie 3.0 in juni 2015 heeft de SKAO het niveau van de CO2-Prestatieladder verder omhoog gebracht. De eisen zijn duidelijker en scherper geworden en het onderscheidend vermogen is vergroot.

TBI Infra vindt het vanuit haar maatschappelijke functie belangrijk om invulling te geven aan duurzaam ondernemerschap. Daarom maken wij gebruik van de CO2-prestatieladder om ons energieverbruik en onze CO2-uitstoot (Carbon Footprint) in kaart te brengen en deze te verminderen.

Certificering

Inmiddels bevinden diverse bouwbedrijven zich op trede 5 van de prestatieladder. Ook Mobilis heeft met Voorbij Funderingstechniek gezamenlijk als TBI Infra het hoogste CO2 bewust certificaat niveau 5 behaald. Hoe TBI Infra dit niveau heeft behaald kunt u vinden op de website van de SKAO.

Voor elk niveau moet een bedrijf voldoen aan bepaalde criteria die zijn verdeeld over 4 invalshoeken. Deze zijn:

A. Inzicht in de Carbon Footprint

B. Reductiedoelstelling en maatregelen

C. Communicatie

D. Deelname en eigen CO2-initiatieven

Door de links te volgen kunt u zien op welke wijze TBI Infra invulling geeft aan de CO2-prestatieladder. Voor meer informatie over de CO2-prestatieladder kunt u op de website van SKAO terecht.

Vragen?

Heeft u vragen, opmerkingen of tips over de CO2-prestatieladder. Mail deze dan naar duurzaamheid@mobilis.nl.