Initiatieven

CO2 projectplan

Dat CO2 uitstoot op de projecten een steeds ruimere belangstelling geniet, is te merken aan het stijgend aantal deelnemers aan het CO2-projectplan. Doel van het CO2-Projectplan is om de bedrijven welke werken op een projectmatige basis, zoals in de bouw gebruikelijk is, bewust te maken van de CO2 uitstoot van het project. Door dit bewustwordingsproces en de juiste maatregelen komen ze dan tot een lagere uitstoot op dat project.

Het CO2-Projectplan is een dynamisch document, waarvan de opstelling en actualisering een voortdurend voortschrijdend proces is. Het plan omvat een analyse waarbij de CO2-aspecten van het project worden geïnventariseerd en geëvalueerd. De resultaten van de analyse en de te treffen maatregelen ten aanzien van het meten en het reduceren van de CO2, zullen vóór aanvang van de werkzaamheden in de betreffende uitvoeringsplannen worden vastgelegd. Uitgaande van deze analyse worden specifieke maatregelen genomen om de uitstoot van CO2 terug te dringen door:

  • energiebesparing;
  • materiaalbesparing;
  • gebruik van duurzame energie en;

optimale inzet van materieel en materialen.

Sinds medio 2017 is Mobilis samen met van Gelder en Besix initiatiefnemer van het CO2 Projectplan.

Duurzame bouwplaats

Dit is een gezamenlijk initiatief van bouwondernemingen van TBI onder voorzitterschap van materieeldienst MDB. Het initiatief is er op gericht om de bouwplaats te verduurzamen en wordt zo breed mogelijk ingevuld. Innovaties worden nadrukkelijk ook toegepast als onderdeel van het initiatief, zoals duurzame bouwketen en waterloze urinoirs. Er wordt voortdurend gekeken naar nieuwe ontwikkelingen en toepassingen.

Het nieuwe rijden

Het programma Het Nieuwe Rijden heeft tot doel om automobilisten, en wagenparkbeheerders aan te zetten tot een energie-efficiënter aankoop- en rijgedrag. TBI Infra ondersteunt 'het nieuwe rijden' en wijst haar medewerkers op de voordelen. Zij doet dit middels het beschikbaar stellen van mijn.athlon.nl portal van ons leasebedrijf Athlon.

Website 'het nieuwe rijden'